Runby Vårdcentral

Runby Vårdcental är en privat husläkarmottagning ansluten till Praktikertjänst, och som drivs på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Vår ambitition är att ge alla våra listade patienter en god tillgänglighet vad det gäller telefon- och mottagningsverksamhet.

Beställ/avboka läkartid, förnya recept, förnya hjälpmedel samt beställ journalkopior med mera.

Till Mina vårdkontakter