Rehab Kusten

Vi finns i lokaler på Stationsgatan 9b i Ytterby

 

Välkommen till Rehab Kusten i Ytterby - Kungälv 

På mottagningen i Ytterby, Kungälv, arbetar sjukgymnast / fysioterapeut och arbetsterapeut tillsammans för att hjälpa dig att förbättra eller bibehålla din förmåga att fungera självständigt i vardagen.

Om du har har besvär från muskler, leder och skelett eller har svårighet att klara dagliga aktiviteter kan du söka hit för hjälp med sjukgymnastik och/eller arbetsterapi.

Syftet med Vårdval Rehab är att bland annat
- att stärka patienternas ställning
- att säkra en hög tillgänglighet och kvalitet
- att patienterna ska få vård på lika villkor i regionen
- att ge patienterna och invårnare större inflytande i vården

Vår strävan är god tillgänglighet med korta väntetider.

Boka tid hos oss - ingen remiss behövs

Du kan boka direkt till oss på mottagningen i Ytterby och du behöver ingen remiss. Vi tar emot dig oavsett vilken vårdcentral du är listad på. Tidsbokning via telefon 0704-167084 eller webbtidbokning. Besöket kostar 80 kr. Frikort gäller.

Besök som avbokas senare än dagen före avtalad tid samt alla uteblivna besök debiteras med patientavgiften 80:-