Rosenkvist

Trädgårdstorgets vårdcentral - din vårdcentral i Linköping

Vi finns i centrala Linköping och arbetar på uppdrag av Vårdval Östergötland. På vårdcentralen finns barnavårdscentral, astma/KOL-mottagning, diabetesmottagning, dietistmottagning, laboratorium för provtagning och psykoterapeut.

Vi har samma avgifter som Landstinget och högkostnadskort gäller.

 

Välkommen till oss!
Jonas Persson, verksamhetschef