Octaviaklinikens recepetion

Välkommen till Octaviakliniken!

En gynekologisk mottagning med operationsverksamhet mitt i Stockholm.Gynekologi

På vår mottagning tar vi emot kvinnor med gynekologiska sjukdomar och problem. Vi har inget remisstvång men vi tar emot ett stort antal inkommande remisser från andra gynekologer och husläkare.

Abortmottagning

På Octaviakliniken erbjuder vi abortrådgivning och vi har mångårig erfarenhet av att handlägga både medicinska och kirurgiska aborter. Vi har korta väntetider. Du kan enklast boka en tid själv men vi tar också emot remisser och hänvisningar från ungdomsmottagningar.


Gynekologisk kirurgi

Vi opererar inkontinens och framfall samt ett flertal andra gynekologiska ingrepp t ex  cellförändringar. Operationerna görs på Octaviaklinikens operationsenhet. De flesta operationer är dagkirurgiska dvs du går hem samma dag.  


Urogynekologi

Octaviakliniken är en av Stockholms ledande urogynekologiska mottagningar som utreder, behandlar besvär från bäckenbotten såsom urinträngningar,  urininkontinens och framfall. På vår mottagning arbetar även en uroterapeut.