Akupunktur för legitimerad sjukvårdspersonal

Aku-Syd utbildning startades 1992 och drivs av medicine doktor, smärtspecialist, Christer Carlsson. Christer Carlsson bedriver forskning och utbildning inom akupunkturområdet. Han lade fram sin avhandling "Long term effects of acupuncture" år 2000 och är författare till böckerna "Grundläggande akupunktur" (2010) och "Akupunktur och TENS inom obstetriken" (2014). Båda böckerna utgivna av Studentlitteratur. Se även längre ner på denna sida.

Christer Carlsson har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete med akupunktur både från egen smärtmottagning, Florencekliniken i Lund, och från arbete som överläkare vid Rehabcentrum, Universitetssjukhuset i Lund.

Som handledare på Aku-Syds kurser tjänstgör leg.sjukgymnaster och leg.sjuksköterskor med många års klinisk erfarenhet av akupunktur och handledarskap.Mina akupunkturläroböcker

"Grundläggande akupunktur", Studentlitteratur, kom ut 2010. Boken beskrivs som upplaga 2 av "Grundläggande akupunktur vid smärtbehandling" (1992). Dock, boken är i stort sett helt nyskriven (och dubbelt så omfattande som den första!). Namnet är ändrat eftersom boken nu innehåller genomgång av såväl smärtbehandling med akupunktur som behandling av andra symtom.

Boken innehåller en genomgång av historiska begrepp från TCM och en bred sammanfattning kring västerländsk fysiologisk och klinisk forskning.

Samtliga traditionella akupunkter beskrivs. Vad som kan kallas evidensbaserad akupunktur beskrivs utförligt. Helt nyskrivna är behandlingskapitlen liksom kapitlen om smärtfysiologi, placebo, akupunkturfysiologi och klinisk forskning.

Det är tänkt att boken ska fungera vid olika fomer av utbildningar och vara av värde såväl vid kliniskt arbete som vid inledande forskning inom området.

Boken köps troligen enklast hos någon av nätbokhandlarna (Bokus, Bokia, AdLibris etc)

 

Akupunktur och TENS inom obstetriken, Studentlitteratur 2014. Boken är skriven tillsammans med Lilleba Anckers (leg.barnmorska). Boken anges som Andra upplagan av den tidigare läroboken (1997) i samma ämne. Emellerid är även denna bok en grundlig nybearbetning av innhållet. Speciellt kan nämnas kapitlen om smärtfysiologi, akupunkturfysiologi samt klinisk forskning som blivit rejält omarbetade.

Det är tänkt att även denna bok ska fungera vid olika fomer av utbildningar och vara av värde såväl vid kliniskt arbete som vid inledande forskning inom området.

Boken köps troligen enklast hos någon av nätbokhandlarna (Bokus, Bokia, AdLibris etc)