Kontakt och öppettider

Besökstider bokar du via telefon med din husläkare eller distriktssköterska (se telefontider och telefonnummer nedan). Du kan även kontakta mottagningssköterskan, tel 08-686 52 14 för rådgivning och tidsbokning.
 
Öppettider mån-fre kl 8-17, Telefon 08-686 52 14

Återbud kan lämnas dygnet runt, tel 08-686 52 82. Avboka ditt besök senast 4 timmar före utsatt tid. Vid uteblivet besök debiteras vårdavgift samt en administrativ avgift på 30 kr. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt, ex barn och frikort.
 
Reception/kassa öppen mån-fre kl 8-16.30.  Här anmäler du dig inför besöket och erlägger patientavgiften. Avgift för läkarbesök 200 kr, sköterskebesök 100 kr. Frikort gäller. Barn och ungdom upp till 18 år betalar inte.För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort. Medtag och visa legitimation.

LÄKARE

Teltid mån-fre 9-9.30  
Allan Estonius 686 51 45  
Berit Arkefors 686 52 20  
Eva Collin 686 51 40  
Gunnar Ivarsson 686 52 10  
Holger Theobald 686 51 35  
Iréne Åsberg 686 51 30  
Marta Gräslund 686 52 25  
Niklas Wångdahl 686 58 19  
Solveig Rhodin 686 52 15  
Sten Kjellström 686 50 35  
Ulrika Riehko 686 52 35  
Anna Fernqvist Lundesjö, ST 686 52 40  
Ida Mogensen, AT 686 52 05  
Alexandra Destouni, ST 686 51 80  
Caroline Fagerberg, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läkare  
Charlotte Sundh Åhman, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läkare  
Maria Bergström, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läkare  

Distriktssköterskor

Teltid mån-fre 11-12  
Annelie Odén 686 51 41  
Hanna Dahlberg 686 52 31  
Malin Olsson 686 52 26  
Ingrid Röhne 686 51 36  
Karin Fredenberg 686 51 77  
Marie-Louise Persson 686 51 46  
Anna Asplund 686 52 16  
Jenny Bolk 686 52 36  
Mottagningssköterska    
Ann-Christin Nygård 686 52 14  
Ray Now 686 52 14  
Läkarsekreterare    
Karolin 686 51 54  
Ann-Sophie 686 52 32  
Elsie-Marie 686 52 22  
Liliann 686 52 12  
Tina Tjänstledig  
Receptionist    
Åsa Carlsson    

Barnavårdcentral

Vi har nära samarbete med BVC knoppen som finns i samma byggnad.