Kontakt och öppettider

INFEKTIONSMOTTAGNING
För våra listade patienter och för dig som önskar lista dig 
på Dalens vårdcentral.
Vardagar kl 10.30-11.15 har vi infektionsmottagning för kortare besök. Hit kan du komma utan att boka tid om du t ex har hosta eller ont i halsen, fått urinvägsinfektion eller öronvärk.
Vid misstänkt magsjuka ber vi dig kontakta mottagningen per telefon istället, 686 52 14.
 
Besökstider bokar du via telefon med din husläkare eller distriktssköterska . För rådgivning, tidsbokning och receptförnyelse är du också välkommen att ringa mottagningssköterska, tel 08-686 52 14, mån-fre kl 8-17

Anmäl dig och betala avgiften i receptionen. Medtag och visa legitimation. Avgiften för läkarbesök är 200 kr, sköterskebesök kostar 100 kr. Frikort gäller. Barn och ungdom upp till 18 år betalar inte.

Högkostnadsskyddet för sjukvård 1.100 kr. För intyg och vaccinationer gäller andra taxor och för intyg och vaccinationer gäller inte frikort.

Vid uteblivet besök debiteras vårdavgift. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan planerat besök annars debiteras vårdavgift.

Influensa/pneumokockvaccination för personer som är 65 (födda 1949) eller äldre och bosatta inom Stockholms Läns Landsting. Även personer under 65 år med kroniska sjukdomar, gravida. Vaccinationsperioden pågår 3/11 2015 - 29/2 2016. Gravida får vaccinera sig så länge det finns risk för influensa.  OBS! För vaccination under pågående WARAN-behandl gäller följande: PK INR-provsvar skall  ligga <2,8. Provsvaret får vara högst 1 vecka gammalt.

INFLUENSAVACCINATION  Fr o m 22/1 är du välkommen att ringa distriktssköterska för att boka vaccination

LÄKARE

Teltid mån-fre 9-9.30  
Allan Estonius 08-686 51 45  
Berit Arkefors 08-686 52 20  
Eva Collin 08-686 51 40  
Gunnar Ivarsson 08-686 52 10  
Holger Theobald 08-686 51 35  
Iréne Åsberg 08-686 51 30  
Marta Gräslund, verksamhetschef 08-686 52 25  
Solveig Rhodin 08-686 52 15  
Sten Kjellström 08-686 50 35  
Ulrika Riehko 08-686 52 35  
Astrid Rakhorst Wennström 08-686 52 30 Föräldraledig. V.v lyssna på telefonmeddelandet.  
Per Wennerholm 08-686 58 19  
Christine Johansson, AT 08-686 52 05  
Charlotte Sundh Åhman hänvisning ordinarie läk t v  
Caroline Fagerberg, ST hänvisning ordinarie läk t v  
Anna Fernqvist Lundesjö hänvisning ordinarie läk t v  
Maria Bergström, ST hänvisning ordinarie läk t v  

Distriktssköterskor

Teltid mån-fre 11-12  
Mikaela Nordberg, vik (Anna Asplund är tjl) 08-686 52 16  
Carina Malmlöf 08-686 51 41  
Hanna Dahlberg 08-686 52 31  
Ingrid Röhne 08-686 51 36  
Jenny Bolk 08-686 52 36  
Karin Fredenberg 08-686 51 77  
Malin Centervall 08-686 52 26  
Marie-Louise Persson 08-686 51 46  
Mottagningssköterska    
Ann-Christin Nygård 08-686 52 14  
Eva Tileman 08-686 52 14  
Luwam Hagos 08-686 52 14  
Läkarsekreterare    
Liliann 08-686 52 12 mån-tor  
Karolin 08-686 51 54  
Ann-Sophie 08-686 52 32  

 

Barnavårdcentral

Vi har nära samarbete med BVC knoppen som finns i samma byggnad.