Kontakt och öppettider

Besökstider bokar du via telefon med din husläkare eller distriktssköterska (se telefontider och telefonnummer nedan). Du kan även kontakta mottagningssköterskan, tel 08-686 52 14 för rådgivning och tidsbokning.
 
Öppettider mån-fre kl 8-17, Telefon 08-686 52 14

Återbud kan lämnas dygnet runt, tel 08-686 52 82. Avboka ditt besök senast 4 timmar före utsatt tid. Vid uteblivet besök debiteras vårdavgift samt en administrativ avgift på 30 kr. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt, ex barn och frikort.
 
Reception/kassa öppen mån-fre kl 8-16.30.  Här anmäler du dig inför besöket och erlägger patientavgiften. Avgift för läkarbesök 200 kr, sköterskebesök 100 kr. Frikort gäller. Barn och ungdom upp till 18 år betalar inte.För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort. Medtag och visa legitimation.

LÄKARE

Teltid mån-fre 9-9.30
Berit Arkefors 686 52 20
Eva Bergholtz 686 52 30
Eva Collin 686 51 40
Allan Estonius 686 51 45
Marta Gräslund 686 52 25
Gunnar Ivarsson 686 52 10
Sten Kjellström 686 50 35
Solveig Rhodin 686 52 15
Ulrika Riehko 686 52 35
Holger Theobald 686 51 35
Niklas Wångdahl 686 58 19
Iréne Åsberg 686 51 30
Caroline Fagerberg, ST-läkare 686 52 45
Charlotte Sundh-Åhman, ST-läkare 686 52 40
Anna Fernqvist  Lundesjö, ST-läkare 686 51 80
Ida Mogensen, AT-läkare 686 52 05
Maria Bergström, ST-läkare Tjänstledig, hänvisn ord läkare

Distriktssköterskor

Teltid mån-fre 11-12
Annelie Odén 686 51 41
Annette Eriksen 686 52 31
Malin Olsson 686 52 26
Ingrid Röhne 686 51 36
Karin Fredenberg 686 51 77
Marie-Louise Persson 686 51 46
Ros-Mari Moberg 686 52 16
Jenny Bolk 686 52 36
Mottagningssköterska  
Ann-Christin Nygård 686 52 14
Ray Now 686 52 14
Läkarsekreterare  
Karolin 686 51 54
Ann-Sophie 686 52 32
Elsie-Marie 686 52 22
Liliann 686 52 12
Tina Tjänstledig
Receptionist  
Åsa Carlsson  

Barnavårdcentral

Vi har nära samarbete med BVC knoppen som finns i samma byggnad.