Kontakt och öppettider

Besökstider bokar du via telefon med din husläkare eller distriktssköterska (se telefontider och telefonnummer nedan).

Öppettider: Mån-fre kl 8-17

Telnr: 08-408 88 100

Reception/kassa öppen mån-fre kl 8-16.30.  Här anmäler du dig inför besöket och erlägger patientavgiften. Avgift för läkarbesök 200 kr, sköterskebesök 100 kr. Frikort gäller. Barn och ungdom upp till 18 år betalar inte.För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort. Medtag och visa legitimation.

  

Fästingbett kan orsaka TBE som är en allvarlig virussjukdom.
TBE vaccinationen ger dig ett skydd mot sjukdomen. För att behålla skyddet behövs en påfyllnadsdos vart tredje till femte år. 

Drop in för TBE-vacc: 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 10/6 kl 15-16. Gå först till receptionen i korridor B3 och anmäl dig. Om du vill komma någon annan tid, kontakta  din distriktssköterska.

LÄKARE

Teltid mån-fre 9-9.30  
Allan Estonius 08-408 88 101  
Berit Arkefors 08-408 88 102  
Eva Collin 08-408 88 103  
Gunnar Ivarsson 08-408 88 104  
Holger Theobald 08-408 88 105  
Iréne Åsberg 08-408 88 106  
Marta Gräslund 08-408 88 107  
Solveig Rhodin 08-408 88 109  
Sten Kjellström 08-408 88 110  
Ulrika Riehko 08-408 88 111  
Astrid Rakhorst Wennström 08-408 88 114  
Per Wennerholm 08-408 88 108 Dr Wennerholm har teltid mån-fre 10:30-11:00  
Anna Fernqvist Lundesjö, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läk  
Caroline Fagerberg, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läk  
Charlotte Sundh Åhman, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läk  
Maria Bergström, ST 08-408 88 116  

Distriktssköterskor

Teltid mån-fre 11-12  
Anna Asplund 08-408 88 120  
Zlata Hodzic 08-408 88 117  
Hanna Dahlberg 08-408 88 124  
Ingrid Röhne 08-408 88 121  
Jenny Bolk 08-408 88 123  
Karin Fredenberg 08-408 88 122  
Malin Olsson 08-408 88 119  
Marie-Louise Persson 08-408 88 118  
Mottagningssköterska    
Ann-Christin Nygård 08-408 88 100  
Läkarsekreterare    
Karolin 08-408 88 125  
Ann-Sophie 08-408 88 128  

Barnavårdcentral

Vi har nära samarbete med BVC knoppen som finns i samma byggnad.