Kontakt och öppettider

Besökstider bokar du via telefon med din husläkare eller distriktssköterska (se telefontider och telefonnummer nedan).

Öppettider: Mån-fre kl 8-17

Telnr: 08-408 88 100

Reception/kassa öppen mån-fre kl 8-16.30.  

Anmäl dig och betala avgiften i receptionen. Avgiften för läkarbesök är 200 kr, sköterskebesök kostar 100 kr. Frikort gäller. Barn och ungdom upp till 18 år betalar inte.

Högkostnadsskyddet för sjukvård 1.100 kr.

För intyg och vaccinationer gäller andra taxor. Här gäller inte frikort.

Vid uteblivet besök debiteras vårdavgift. Detta gäller även om besöket skulle ha varit kostnadsfritt. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan planerat besök annars debiteras vårdavgift.

Medtag och visa legitimation

  

Fästingbett kan orsaka TBE som är en allvarlig virussjukdom.
TBE vaccinationen ger dig ett skydd mot sjukdomen. För att behålla skyddet behövs en påfyllnadsdos vart tredje till femte år. Välkommen att ringa någon av våra distriktssköterskor för att boka vaccinationstid.

LÄKARE

Teltid mån-fre 9-9.30  
Allan Estonius 08-408 88 101  
Berit Arkefors 08-408 88 102  
Eva Collin 08-408 88 103  
Gunnar Ivarsson 08-408 88 104  
Holger Theobald 08-408 88 105  
Iréne Åsberg 08-408 88 106  
Marta Gräslund 08-408 88 107  
Solveig Rhodin 08-408 88 109  
Sten Kjellström 08-408 88 110  
Ulrika Riehko 08-408 88 111  
Astrid Rakhorst Wennström 08-408 88 114  
Per Wennerholm 08-408 88 108   
Anna Fernqvist Lundesjö, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läk  
Caroline Fagerberg, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läk  
Charlotte Sundh Åhman, ST Tjänstledig, hänvisning ordinarie läk  
Maria Bergström, ST 08-408 88 116  

Distriktssköterskor

Teltid mån-fre 11-12  
Anna Asplund 08-408 88 120  
Vakant (tidigare Anna Harrysson). 08-408 88 117  
Hanna Dahlberg 08-408 88 124  
Ingrid Röhne 08-408 88 121  
Jenny Bolk 08-408 88 123  
Karin Fredenberg 08-408 88 122  
Malin Olsson 08-408 88 119  
Marie-Louise Persson 08-408 88 118  
Mottagningssköterska    
Ann-Christin Nygård 08-408 88 100  
Läkarsekreterare    
Liliann 08-408 88 126  
Karolin 08-408 88 125  
Ann-Sophie 08-408 88 128  

Barnavårdcentral

Vi har nära samarbete med BVC knoppen som finns i samma byggnad.