Väntrum

Hoftekliniken

Hoftekliniken är en centralt belägen gynekologmottagning mitt i Helsingborg. Hos oss möter du en varm, trevlig miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet.

Vid mottagningen finns specialistkunskap avseende alla gynekologiska besvär. Och vi har en gedigen kompetens och omfattande erfarenhet.