Väntrum

Hoftekliniken

Hoftekliniken är en centralt belägen gynekologmottagning mitt i Helsingborg. Hos oss möter du en varm, trevlig miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet.

Vid mottagningen finns specialistkunskap avseende alla gynekologiska besvär. Och vi har en gedigen kompetens och omfattande erfarenhet.

Glad Sommar!