Välkommen

Den 1 maj 2015 överlåter Praktikertjänst driften av Roslagshälsan till Lugn&Ro

För dig som är patient vid mottagningen innebär detta inte någon större förändring. Verksamheten kommer att drivas i befintliga lokaler och du kommer i kontakt med mottagningen på samma telefonnummer som tidigare. Verksamheten ingår även framöver i Vårdval Norrtälje.

Praktikertjänst tackar alla patienter som under åren besökt Roslagshälsan.

Lugn & Ro hälsar såväl listade som nya patienter välkomna. Personalen på Roslagshälsan erbjuds anställning i Lugn&Ro och vår förhoppning är att du som patient ska möta samma personal som tidigare. Mottagningen kommer framöver att heta Husläkaren Lugn&Ro.

- Förändringen för dig som patient blir alltså inte så stor. Vi kommer att fortsätta arbeta för en bra utveckling av vårdcentralen och arbeta efter Lugn&Ros värderingar – tillgänglighet och trygghet, säger Roger Svensson, vd och verksamhetschef Lugn&Ro.

Beslut om att godkänna Lugn&Ro som vårdgivare att bedriva vård på mottagningen tas i Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje den 29 april 2015.

Läs mer om Lugn&Ro på webbplatsen www.lugn-och-ro.se