Kurator

 

KBT-mottagningen Ekerö AB
Psykosocial konsult
Kognitiv beteendeterapi
Bryggavägen 8, plan 3
178 31 Ekerö
Telefon: 08-560 345 00
Fax: 08 560 31590