Välkommen till barnmorskemottagningen Underverk i Helsingborg

Underverk Barnmorskemottagning

Hos oss möter du en varm, trevlig miljö, kontinuitet och hög tillgänglighet.

Vi har gedigen kompetens och omfattande erfarenhet.

På barnmorskemottagningen, som är centralt belägen mitt i Helsingborg, får du hjälp med mödravårdskontroller under graviditeten, preventivmedelsrådgivning och cellprovskontroll.

Glad sommar! önskar vi. Det betyder att vi har begränsat vår telefontid och under vecka 27, 28 och 29 finns vi enbart tillgängliga på vår Underverkstelefon mellan kl 11 och 12. Vi finns dock på plats och det går att nå oss även på mail.