Ansikten

Vårdcentralen i Bohus centrum

Bohuspraktiken ingår i VG primärvård. Vår mottagning präglas av hög medicinsk kvalitet och god tillgänglighet.

Vi arbetar alla på ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande sätt.

Det finns både öppen mottagning för akuta besök och tidsbeställd mottagning. Öppen mottagning till läkare alla vardagar mellan kl 8.00 och 10.00.

På mottagningen får du kontakt med läkare, psykolog/psykoterapeut, distriktssköterska (inklusive astma/KOL- och diabetessköterska), mottagningssköterska samt barnavårdscentral. Vi välkomnar medborgare i alla åldrar.

Vår barnavårdscentral är en del av Älvbarnens familjecentral.

Vi erbjuder dig en fast läkarkontakt för långsiktig kontinuitet med målsättning att du ska känna dig trygg och nöjd.