Råcksta Vällingby Närvårdsmottagning

Närvårdsmottagningen bedrivs i privat regi inom Praktikertjänst.

Vi bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, BVC, psykolog och konsultuppdrag för ett särskilt boende i Vällingby.

 För att ta del av våra tjänster måste du lista dig på mottagningen.

Vi har journalsystemet Take Care - sammanhållen journal

Sedan 30 augusti 2013  Take Care - sammanhållen journal.

Det är bara säkert identifierad vårdpersonal som behöver uppgifter för att ge dig god och säker vård som kan ta del av sammahållna journalen. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

Vid ytterligare frågor kring detta fråga någon av personalen eller tag en broschyr som ska finnas i alla väntrum. Du kan också gå in på webbplatsen 1177.se

Miljöcertifiering

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete, som ständigt utvecklas och förbättras.

Läs mer om vårt miljöarbete»

 Här kan du läsa vår:  Patientsäkerhetsberättelse 2015