Lokalerna på Akleja Fysioterapi

Privat fysioterapimottagning med inriktning mot neurologi och geriatrik

Vi startade vår verksamhet som Akleja Sjukgymnastik, på initiativ av Jessy Bongcam Hagström, i september 1995. I januari 2014 bytte vi namn till Akleja Fysioterapi.

Vi finns vid Vintertullstorget på Södermalm i Stockholm.

Ansvariga för verksamheten idag är Marie Ahlgren, Jessy Bongcam Hagström och AnnaKarin Zetterberg.