Astma och allergimottagningen

Vårt mål och vår verksamhetsidé är att erbjuda astma- och allergiutredningar av hög kvalitet med användande av moderna och vetenskapligt tillförlitliga undersöknings- och testmetoder, läs mer här» om vad vi utreder och behandlar.  Ansvariga för verksamheten är med. dr Victoria Strand, med. dr Pär Gyllfors och dr Linda Curstedt.

Vi vill att du hos oss ska känna att du blir bemött och behandlad med kunnande, vänlighet och respekt. Vi arbetar enligt Praktikertjänsts kvalitetspolicy och kvalitetsdiplomerades senast 2014.

Mottagningen startade 1998 i lokaler på Magnetvägen 5, vid S:t Görans sjukhus, men finns nu sedan oktober 2007 på S:t Göransgatan 126. Vi bedriver forskningsverksamhet inom allergiområdet och deltar i kliniska läkemedelsprövningar.

Vi har ibland ST-läkare hos oss som utbildas inom området allergisjukdomar. Vi tar också emot sjuksköterskor och läkare från husläkarmottagningar som auskulterar hos oss.

Gruppbild personal - foto: Linda Curstedt

Uppdaterad 2014-10-17