Stetoskop. Foto: Alexander Ruas

Välkommen till Ekerö vårdcentral

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vår mottagning ligger centralt vid Ekerö centrum. 
Verksamhetschef  Adolfo Jiménez Almeda
  ---------------------------

Aktuellt

V.44 är kvällsmottagningen stängd tisdag och onsdag


Drop-in Tisdagar mellan kl 14-16

Vi erbjuder influensavaccination för
pensionärer och riskgrupper 21 okt-16 dec
(övrig tid bokas hos distriktssköterskan)Fr.o.m. 1 juni-14 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/