Stetoskop. Foto: Alexander Ruas

Välkommen till Ekerö vårdcentral

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vår mottagning ligger centralt vid Ekerö centrum. 
Verksamhetschef  Adolfo Jiménez Almeda
  ---------------------------

Aktuellt

TBE-vaccinera dig inför fästingsäsongen!
Drop-In på vårdcentralen
Torsdag 4 juni kl 16-19
Tisdag 16 juni kl 16-19

Pris: Barn t.o.m. 15 år 300:-/dos, från 16 år och vuxen 400:-/dos

 

 

Ta med er provtagningsremissen 

 Vi har bytt laboratorium från Unilabs till Aleris Medilab.
Det är viktigt att ni tar med er provtagningsremissen som ni fått från er läkare!
 

 
Fr.o.m. 1 juni-14 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/