Stetoskop. Foto: Alexander Ruas

Välkommen till Ekerö vårdcentral

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vår mottagning ligger centralt vid Ekerö centrum. 
Verksamhetschef  Sara Banegas
  ---------------------------

Aktuellt

ÖPPET HUS på vår ASTMA-KOL mottagning
Onsdagen den 18 november kl 13-16
Ekerö Vårdcentral uppmärksammar Världs-KOL-dagen
Vi erbjuder gratis mätning av lungfunktionen
Samtal om tobak, hjälp med rökstopp
Representant från HjärtLung föreningen Solna/Sundbyberg kommer 
Välkommen!


Influensavaccination
Drop-in tisdagar mellan kl 14-16  
Vi erbjuder influensavaccin för pensionärer och riskgrupper från 3 nov till 15 dec
(övrig tid bokas på tel 08 56037500)

 

 

 


Fr.o.m. 1 juni-14 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/