Stetoskop. Foto: Alexander Ruas

Välkommen till Ekerö vårdcentral

Vi är en privatdriven vårdcentral, ansluten till Praktikertjänst, som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vår mottagning ligger centralt vid Ekerö centrum. 
Verksamhetschef  Sara Banegas
  ---------------------------

Aktuellt

Onsdag den 14 oktober är kvällsmottagningen stängd pga utbildning.
Vi hänvisar till Närakuten Brommaplan tel 08 1234 07 50


Influensavaccination
Drop-in tisdagar mellan kl 14-16  
Vi erbjuder influensavaccin för pensionärer och riskgrupper från 3 nov till 15 dec
(övrig tid bokas på tel 08 56037500)

 

 

 


Fr.o.m. 1 juni-14 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/