Läkare

Läkare Telefon       

Var god och ring till sköterskorna  08-464 64 01 så bokar de in dig på telefontiden. Respektive läkare ringer upp

 Dag          

Abbe Ould Bouamama

08-4646401 13:15-14:15 Tis, tors
Gopal Dey 08-4646401 08:45-09:30 Mån, tis, tors
Gunilla Bergström 08-4646401 13:15-14:15 Mån, tors
Mohammad
Ali Mashhadani
08-4646401 13:15-14:15 Mån, tis, tors
Hormoz Younan 08-4646401 13:15-14:15 Mån, tis, tors 

Agneta Falkerheim

08-4646401 13:15-14:15 Mån, tis, tors
Natalya Khamraeva  08-4646401 13:15-14:15 Mån, tis, tors
Martin Sundin 08-4646401 13:15-14:15 Mån, tors
Andrzej Havervall

08-4646401

13:15-14:15 Tors
Aika Nurdavletova 08-4646401 13:15-14:15  Mån, tors

Victoria Rozenkrants

08-4646401 13:15-14:15

Mån, tis, tors

 Natia Baindurashvili

08-4646401 13:15-14:15

Mån, tis, tors

 

Provsvar kan även lämnas av sköterska på telefon 08-464 64 01. Bokning av tid hos läkare sker på telefon 08-464 64 01.

Sjukskrivning, för mer information gå in på Försäkringskassans hemsida, www.fk.se