Artrosskola

Syftet med Artosskolan är att erbjuda dig med artros adekvat information och träning. Målet är att ge fördjupande kunskap om artros och öka aktivitetsnivån. Grundbehandlingen av artros enligt nationella och internationella behandlingsrekommendationer utgörs av information, träning och viktkontroll (Läkemedelsverket, 2004, Socialstyrelsen 2010). Denna behandling ska erbjudas alla personer med artros så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Kriterier för att delta i artrosskolan är:    

  • artros i knä, höft eller fingrar.                                             
  • inga övriga reumatiska sjukdomar.           
  • förstå svenska språket

Upplägg av artrosskola:     

  • individuellt besök med bedömning
  • Artosskola - 3 gånger teori och därefter träning
  • uppföljning efter avslutad träningsperios

Artrosskolan är framtagen av www.boaregistret.se