Välkommen till Vårdcentralen Kusten i Ytterby, Kärna och Marstrand!

Stetoskop


Öppen Mottagning

Fr o m 13/6 2016 ändrar vi vår Öppna Mottagning/dropin och inför ENBART TELEFONBOKNING.


Ring våra sjuksköterskor på telefon 0303-379700 för bedömning. De bokar tid till dig samma dag eller senare. Detta för att du som patient ska få ökad möjlighet att träffa den läkare som du besökt tidigare.

Vi har mycket stor efterfrågan på vår verksamhet och kan i regel erbjuda läkartider med kort framförhållning. Behöver du däremot omboka tiden kan det komma att dröja länge innan ny tid kan erbjudas.  

I vår verksamhet ingår förutom läkarmottagning även

 

Fyren  

BVC

Vår barnavårdscentral är en del av Familjecentralen Fyren på Ytterby Torg där det också finns mödrahälsovård, pedagogisk verksamhet med öppen förskola och familjebehandlare.

Till webbsidan 

Webboka tid till BVC

Närhet Tillgänglighet Kompetens