Vårdcentralens personal

Vårdcentralen Läkarhuset

Vårdcentralen Läkarhuset är en mottagning i Praktikertjänsts regi sedan 2002. Vi är en godkänd vårdcentral inom Västra Götalandsregionens Primärvård och betjänar cirka 7 700 listade patienter. Vården är offentligt finansierad.

Vår ambition är att erbjuda god tillgänglighet både vad gäller telefon- och mottagningsverksamhet. Fast läkarkontakt främjar en god kvalitet i omhändertagandet. Vi tar själva ansvar för cirka 90 % av efterfrågad vård men remitterar också till andra specialister när det är medicinskt motiverat.

På vårdcentralen tjänstgör fem läkare varav en med inriktning astma/KOL.

Hos oss finns även distriktssköterskor och sjuksköterskor med kompetens inom astma/KOL och diabetes, psykolog med KBT-utbildning samt rehabmottagning.

Verksamhetschef är dr Marcel Aponno.

 

Fotograf: Kristin Lidell