Vårdcentralen Åttkanten

Hissbyte på vårdcentralen

Tisdag den 29 mars startar hissbytet, pågår i cirka 3 månader.
Det blir två tillfälliga entréer under tiden.

Ny ingång till reception, läkarmottagning, undersköterska och beteendevetare (plan 5)
Ingång på andra sidan om Hagahallen - följ skyltning!

Till laboratoriet, distriktssköterska och fotvård (plan 1) - följ skyltning!
Ingång från gården. Går runt huset och ta dig upp via trappa eller den tillfälliga
utomhushissen. Ringklocka finns vid hissen om ni behöver hjälp att ta er upp.

Om du väljer att ta ditt prov på annat laboratorium under ombyggnadstiden måste du meddela oss så att vi kan lägga in beställning på rätt sätt.

Vi ber om tålamod under denna tid. Hissbytet beräknas vara klart veckan efter midsommar.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi är en verksamhet i Praktikertjänst AB som ingår i  Hälsoval Värmland och arbetar på uppdrag av landstinget. Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Till oss kan du vända dig med alla typer av frågor och problem, vid akut eller kronisk sjukdom och i alla åldrar. Vi kan ge dig stöd för att bevara och återvinna din hälsa!

Här arbetar erfarna och kompetenta personer med olika professioner. Alla distriktsläkare har specialistkompetens inom allmänmedicin. Distriktssköterskorna har vidareutbildning i astma, KOL, diabetes och demenssjukdomar. Här arbetar även beteendevetare med KBT-utbildning, undersköterska, läkarsekreterare och fotvårdsterapeut för diabetiker.

Laboratorieverksamhet finns på enheten.

På Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad finns vår barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Där arbetar barnsjuksköterska och distriktssköterska samt barnmorskor och distriktsläkare.

Uppdaterad 2016-05-24