Vårdcentralen Åttkanten

Nya telefonnummer
Torsdag den 16 juni byter vårdcentralen alla telefonnummer.
Sjukvårdsrådgivning distriktssköterska, 054-61 48 15. Övriga telefonnummer finns under fliken "Mottagningar".

Byte av datasystem
Tisdag den 7 juni byter vi till datajournalsystem Cosmic. Vi kommer nu att kopplas till en egen del av landstingets gemensamma system. Det blir nu möjligt att elektroniskt utbyta information och läsa varandras journaler, se laboratorie- och röntgensvar medicinlistor med mera.

Du som patient ska samtycka till att din journal får läsas. Du kommer därför att tillfrågas när det är aktuellt - och ditt godkännande ska dokumenteras.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi är en verksamhet i Praktikertjänst AB som ingår i  Hälsoval Värmland och arbetar på uppdrag av landstinget. Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Till oss kan du vända dig med alla typer av frågor och problem, vid akut eller kronisk sjukdom och i alla åldrar. Vi kan ge dig stöd för att bevara och återvinna din hälsa!

Här arbetar erfarna och kompetenta personer med olika professioner. Alla distriktsläkare har specialistkompetens inom allmänmedicin. Distriktssköterskorna har vidareutbildning i astma, KOL, diabetes och demenssjukdomar. Här arbetar även beteendevetare med KBT-utbildning, undersköterska, läkarsekreterare och fotvårdsterapeut för diabetiker.

Laboratorieverksamhet finns på enheten.

På Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad finns vår barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Där arbetar barnsjuksköterska och distriktssköterska samt barnmorskor och distriktsläkare.

Uppdaterad 2016-06-28