Vårdcentralen Åttkanten

LABORATORIET
Onsdag den 2 december är laboratoriet stängd på grund av flytt till plan 1 i huset. 

INFLUENSAVACCINATION

Vaccination erbjuds i samband med läkar- eller sköterskebesök.
För övrigt gäller tidsbeställning hos distriktssköterska, telefon: 054-14 55 00.

Meddelande till vårdgivare/begäran om receptförnyelse
Du kan skriva ett meddelande/begäran om receptförnyelse, som lämnas i postlådan innanför vårdcentralens entrédörr på plan 3. Lappar finns i postfack ovanför postlådan.

Information om nuläget på vårdcentralen:

Under hösten kommer en större ombyggnad att ske i huset. Det kommer därför att vara lite stökigt och tidvis störande ljud, vilket vi beklagar.

Vi är en verksamhet i Praktikertjänst AB som ingår i  Hälsoval Värmland och arbetar på uppdrag av landstinget. Vi erbjuder dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Till oss kan du vända dig med alla typer av frågor och problem, vid akut eller kronisk sjukdom och i alla åldrar. Vi kan ge dig stöd för att bevara och återvinna din hälsa!

Här arbetar erfarna och kompetenta personer med olika professioner. Alla distriktsläkare har specialistkompetens inom allmänmedicin. Distriktssköterskorna har vidareutbildning i astma, KOL, diabetes och demenssjukdomar. Här arbetar även beteendevetare med KBT-utbildning, undersköterska, läkarsekreterare och fotvårdsterapeut för diabetiker.

Laboratorieverksamhet finns på enheten.

På Södra Kyrkogatan 11 i Karlstad finns vår barnavårdscentral och barnmorskemottagning. Där arbetar barnsjuksköterska och distriktssköterska samt barnmorskor och distriktsläkare.

Uppdaterad 2015-11-25