Vårdcentralen Nordstan

En vårdcentral på Residensgatan 23 i Vänersborg. Mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell – VG Primärvård.

Vi erbjuder Dig en fast läkar- och sköterskekontakt med kontinuitet. Här finns 5 st specialister i allmän medicin. Vi bedriver specialmottagningar för diabetiker, astma/KOL  patienter  samt hjärt/kärlsjuka. På vår barnavårdscentral arbetar två st BVC-sköterskor. Hjälp och stöd i livets svårare skeden kan Du få av våra samtalsterapeuter och psykolog.

Vårdcentralen drivs med samma medicinska krav och ekonomiska förutsättningar som regionens övriga vårdcentraler. Patientavgiften är 100 kr till läkare, 50 kr till sjuksköterska, undersköterska, laboroatoriet (mellanliggande provtagning) och till våra samtalsterapeuter/psykolog. Detta gäller listade patienter på vårdcentralen Nordstan.