Vårdcentralen Nordstan

En vårdcentral på Residensgatan 23 i Vänersborg. Mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och ingår i Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell – VG Primärvård.

Vi erbjuder Dig en fast läkar- och sköterskekontakt med kontinuitet. Här finns 5 st specialister i allmän medicin. Vi bedriver specialmottagningar för diabetiker, astma/KOL  patienter  samt hjärt/kärlsjuka. På vår barnavårdscentral arbetar två st BVC-sköterskor. Hjälp och stöd i livets svårare skeden kan Du få av vår samtalsterapeut.

Vårdcentralen drivs med samma medicinska krav och ekonomiska förutsättningar som regionens övriga vårdcentraler. Patientavgiften är densamma.