Allékliniken Sleipner

Allékliniken Sleipner - är en av Västra Götalandsregionen godkänd vårdcentral, ett alternativ till den offentligt drivna vården. 

Vi är en verksamhet inom Praktikertjänst AB, och finns i moderna lokaler mitt i centrala Borås i det så kallade "Sleipner-huset" på Allégatan 39. Redan när huset byggdes på 70-talet var ämnat att bli ett "läkarhus" och idag finns det ett flertal vårdgivare som hyresgäster. 

Vi samarbetar med ett nätverk av vårdgivare såväl i Sleipnerhuset som utanför detta. Vi arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsfrågor för att säkerställa bästa möjliga omhändertagande av våra patienter.

Vår ambition är att erbjuda dig som patient - En vård med hög kvalitet, kontinuitet med bästa tillgänglighet, service och bemötande.

Verksamhetschef för Allékliniken Sleipner är dr Percy Isberg.