Barn i rosa hatt

BVC Upplands Väsby

Sedan 1:a april 2001 ingår vår verksamhet i Praktikertjänst AB och vi arbetar via vårdavtal med Stockholm Läns Landsting.

Vi ingår även i Familjecentralen tillsammans med Mödravårdscentralen» Öppna Förskolan» och Socialtjänsten»

Vi erbjuder

  • regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt enligt basprogrammet
  • vaccinationer enligt basprogrammet
  • samtal och rådgivning
  • amningsstöd
  • stöd i föräldraskapet
  • föräldragrupper
  • olycksfallsförebyggande råd