Brämhults vårdcentral

Brämhults Vårdcentral är en vårdcentral på Tvinnargatan 19 i Brämhult. Vi är ett privat alternativ till den offentligt drivna vården och mottagningen är en verksamhet inom Praktikertjänst AB och ingår i vårdvalet.

Vår målsättning är att finnas tillhands när du behöver oss. Hos oss får du som patient kontinuitet och möjlighet att få en fast läkare.

Vi ser fram mot att få erbjuda dig hälso- och sjukvård med hög kvalitet under förtroendefulla former.

Mina vårdkontakter

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du enkelt hålla kontakt med oss. På så sätt kan du sköta dina kontakter när det passar dig och du slipper stå i kö eller vänta i telefonen. Läs mer om tjänsten och skaffa eget konto - 1177 Vårdguidens e-tjänster.