LidingöDoktorn

Aktuellt

Öppna mottagningen på distriktssköterskemottagningen har sommarstängt t.o.m. 2 september 2016. Bokning av tid sker efter telefonkontakt med mottagningssköterska.

VIKTIG INFORMATION INFÖR HÖSTEN 2016

Äldremottagning för dig som är 75 år eller äldre och är listad hos oss fr o m torsdagen den 1 september 2016.  Läs vidare

Fr o m torsdagen den 15 september 2016 ersätts den öppna morgonmottagningen med tidsbokade akuttider under hela dagen.

Dessa tider kan bokas via mottagningssköterska på telefon 544 814 00 mellan kl 8-17 dagligen måndag till fredag.

Bokning av akuttider kan även ske via telefontid till respektive läkare kl 8:15-9:00 dagligen måndag till fredag enligt nedan:

Dr Åsa Holvid ej torsdag tel 544 814 02
Dr Janita Henter ej torsdag tel 544 814 05
Dr Grace Lindén ej fredag tel 544 814 03
Dr Anders Rahmqvist ej onsdag tel 544 814 04
Dr David Lefvert ej onsdag tel 544 814 06
ST-läkare ej måndag och fredag tel 544 814 07

 

 

 

 

 

 

För receptförnyelse av ordinarie mediciner rekommenderar vi att du ringer mottagningssköterska enligt ovan eller lägger in en beställning via Mina vårdkontakter.

Under senhösten 2016 kommer det att finnas möjlighet till bokning av tider via Mina vårdkontakter på webben. Vidare information kommer på vår hemsida.

Även distriktssköterskornas öppna mottagning mellan kl 10-11 kommer fr o m 15 september 2016 att ersättas av tidsbokade besök. Dessa tider kan också bokas via mottagningssköterska på telefon 544 814 00, kl 8-17 dagligen.

 

Fr.o.m. 23 mars 2016 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden:http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/

 Mailkontakt

Datainspektionen tillåter inte kontakt mellan patient och vårdgivare via mail. Av den anledningen finns det ingen mailadress för patienter.
Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att använda sig av Mina VårdKontakter, MVK, genom att logga in på www.1177.se