LidingöDoktorn

Aktuellt

Fästingarna har kommit!
Viktigt att börja vaccinera er redan nu så att ni har ett bra skydd till sommaren. Ring för att boka tid.

 

Fr.o.m. 23 mars 2016 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden:http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientjournalen/

 

Mailkontakt

Datainspektionen tillåter inte kontakt mellan patient och vårdgivare via mail. Av den anledningen finns det ingen mailadress för patienter.
Vill ni komma i kontakt med oss går det bra att använda sig av Mina VårdKontakter, MVK, genom att logga in på www.1177.se