Personal

Neptunuskliniken är en privat vårdcentral som ingår i Vårdval Halland. Vi som jobbar här är:

Verksamhetschef     Sverker Nilsson
       
Avdelningschef     Petra Jacobson
       
Arbetsterapeut     Jane Gustafsson
       
Distriktssköterskor     Elisabeth Olsson
      Eva Ling
      Gun Ström
      Ingvor Caspersson
      Kerstin Svensson
       
Distriktsläkare     Anders Ekström
      Eva-Britt Gordon
      Ivica Jagunic
      Sverker Nilsson
      Tariku Teshale
       
 ST-läkare     Johanna Diding-Ekström
    Lars Bergqvist
      Niclas Holmberg
 AT-läkare      Sunbel Amin
       
Mottagningssköterskor     Anne Uhlin
      Dragica Tudt-Nilsson
      Gerd Larsson
      Kristin Kolbe
      Lena Lagerstedt
      Sofie Nordin
       
Psykologer     Tomas Blomquist
      Øystein Litlere
       
Sekreterare     Anne-Maj Carlsson
      Helena Bartholdsson
      Ulrika Lindeberg
       
Undersköterskor     Camilla Fransson
      Gerd Bengtsson