Sidan finns inte

Verksamheten har upphört.

Information om journalförfrågningar för dig som varit patient

Praktikertjänst AB ansvarar för att din journal omhändertas när en av våra mottagningar upphör. Du som patient vänder dig till oss för att begära ut dina journaler och måste själv skicka en förfrågan och hämta ut dina handlingarna. Från det att vi tagit emot din förfrågan tar det cirka 14 dagar innan du kan hämta ut dina journaler.

Journalen skickas iväg rekommenderat med mottagningsbevis, och måste hämtas ut av adressaten.

Ladda ner blankett (öppnas som pdf)

Journalförfrågningen ska vara skriftlig och underskriven av patienten. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter som efterfrågas på blanketten.

Förfrågan skickas till följande adress:
Praktikertjänst AB
Dokument- och arkivservice
103 55 Stockholm

 

Till Praktikertjänsts webbplats