Välkommen till Din Tandläkare Vallentuna

Leg Tandläkare Mariana Efstratiadou,

Leg Tandläkare Dimitrios Takas och

Leg Tandhygienist Kerstin Adnell.

  • Din Tandläkare erbjuder komplett och professionell tandvård för vuxna och barn
  • Allmän, akut tandvård,
  • Kirurgi, Implantat
  • Din Tandläkare tar emot kirurgi remisser från andra tandläkare
  • Du slipper köer och väntetider
  • Fri tandvård för alla barn upp till 19 år
  • Anslutna till Försäkringskassan
  • Fasta priser som tål att jämföras

Tandvårdskonto,Visdomstandskirurgi,Tandblekning,Snarkskenor.

TEL: 08-511 749 30 eller 08-511 782 00