Foto: Johnér Bildbyrå

Byjordens familjeläkare

Familjeläkarmottagning i Köping. Hos oss finns familjeläkare, distrikssköterska, dietist och BVC. Vi har nära samarbete med mödravårdcentral och ungdomsmottagning i närområdet.

Vårt mål är att ge dig och din familj en trygg och säker vård.

Akuta besök

Ring 112 eller 1177