Eszter Fabian Barnmedicin

På mottagningen tar vi emot akuta patienter, utreder och behandlar olika sjukdomar hos barn och ungdomar som exempelvis astma- och allergiutredningar, huvudvärk, magont, tillväxtavvikelse, med mera. Vi gör även pricktest och spirometri och har dessutom eksemskola.

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 20 år. Inget remisstvång, men självklart tar vi emot det också.

Försäkringspatienter (Länsförsäkringar och Skandia) är välkomna, ring ditt försäkringsbolag först.

Besöket är avgiftsfritt och öppet för alla oavsett var man är listad.

Läkare

Eszter Fabian, specialist i barn- och ungdomsmedicin.

Barnsjuksköterska

Karin Kruse