Foto: Maskot Bildbyrå

Kolbäcks familjeläkarmottagning

Vi erbjuder en familjeläkarmottagning med erfarna läkare som arbetat som familjeläkare i många år.

Vi hjälper Dig snabbt och effektivt med akuta och kroniska sjukdomar. Hos oss finns även barnhälsovård BHV, mödrahälsovård/barnmorskemottagning MHV/Bmm och arbetsterapeut. Vidare erbjuds hälsokontroller, vaccinationer, intyg med mera.

Kolbäcks familjeläkarmottagning har vårdavtal med landstinget enligt Vårdval Västmanland. Det betyder att våra patientavgifter är desamma som i den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Uteblivna, ej avbokade besök debiteras enligt taxa.