Odensvi Läkarmottagning

Odensvi Läkarmottagning bedriver primärvård inom de östra delarna av Västerås. Mottagningen startade 1994 och ägs av Praktikertjänst. 

Vi arbetar aktivt med kvalitets- och utvecklingsfrågor för att säkerställa god kvalitet i omhändertagandet av våra patienter.

Verksamhetschef 

Carola Liljestrand