Läkare

Läkare
Bo Polhem   specialist i allmänmedicin, verksamhetschef
Georg Dahlén   specialist i allmänmedicin samt företagshälsovård
Peter Knaif   specialist i allmänmedicin
Hans Jul-Nielsen   specialist i allmänmedicin
Barbro Edéus-Karlsson   specialist i allmänmedicin
Jenny Larsson-Fridén   under utbildning till specialist i allmänmedicin
David Ejnell   under utbildning till specialist i allmänmedicin
Karin Wallmark   under utbildning till specialist i allmänmedicin
Annika Terndrup   under utbildning till specialist i allmänmedicin
     
Alla läkarbesök och telefontider till läkarna bokas via telefon 0522-392 80.